บริษัท เฮลท์ เฮิร์บ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้นำในธุรกิจการผลิต แปรรูป และการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพรกวาวเครือ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ คือ สามารถเพาะปลูกกวาวเครือ และเก็บเกี่ยวสมุนไพรกวาวเครือในพื้นที่ของตนเองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีกระบวนการแปรรูปที่ทันสมัยในการแปรรูปเป็นสมุนไพรกวาวเครือผงและสารสกัดจากสมุนไพรกวาวเครือ ให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและยาแผนโบราณจากสมุนไพรกวาวเครือ
มีฐานลูกค้าที่ยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทมายาวนานมากกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณภาพและความมั่นใจของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัท เฮลท์ เฮิร์บ เซ็นเตอร์ จำกัด

Products

Contact Us