รศ.ดร. ยุทธนา สมิตะสิริ
บริษัท เฮลท์ เฮิร์บ โปรดักส์

บริษัท เฮลท์ เฮิร์บ โปรดักส์ จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ด้วยทุนจดทะเบียน  3,000,000.00 (สามล้านบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวมกับนักวิชาการ เพื่อทำการศึกษาวิจัย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย และต่อยอดงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ยุทธนา สมิตะสิริ นักวิจัยที่ค้นพบศักยภาพของสมุนไพรไทยกวาวเครือ เพื่อนำมาใช้ในวงการแพทย์ โดยทางบริษัทได้มีการนำองค์ความรู้ดังกล่าว มาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "Puerarian" ซึ่งมีการจำหน่ายอยู่มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกาและประเทศในแถบยุโรปต่างๆนอกจากจะเป็นผู้นำในการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรกวาวเครือ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตสมุนไพรกวาวเครือผง ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และยังได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขในการปลูกกวาวเครือเพื่อการแปรรูปเพื่อการค้า แต่เพียงผู้เดียวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ รวมทั้งสิ้นประมาณ 700 ไร่ ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่มีการปลูกสมุนไพรกวาวเครือที่ถูกต้องตามกฎหมายรายใหญ่ของประเทศจากทรัพยากรที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน ทำให้บริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจการผลิต แปรรูป และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพรกวาวเครือ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ คือ สามารถเพาะปลูกกวาวเครือ และเก็บเกี่ยวสมุนไพรกวาวเครือในพื้นที่ของตนเองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีกระบวนการแปรรูปที่ทันสมัย ในการแปรรูปเป็นสมุนไพรกวาวเครือผง สารสกัดจากสมุนไพร กวาวเครือ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมที่ผลิตจากกวาวเครือ และยังมีฐานลูกค้าที่ยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทมายาวนานมากกว่า 10 ปีซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณภาพและความมั่น ใจของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัท เฮลท์ เฮิร์บ โปรดักส์ จำกัด

 

บริษัท เฮลท์ เฮิร์บ โปรดักส์ จำกัด
เลขที่ 399 หมู่ 1 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย 57130
เบอร์โทรติดต่อ คุณเก๋ (ผู้จัดการ)
Tel : 097-936-8755
Line ID : 0979368755
Email : healthherb@usa.net
              healthherbthailand@gmail.com